Reglement paintball.be

Om deel te nemen aan een paintball activiteit op onze site, vragen wij u dit in te vullen en te ondertekenen. Wij vragen u om dit reglement mee te nemen en af te geven op de dag van uw activiteit.

Alle minderjarigen moeten de toestemming krijgen van hun ouders om deel te nemen aan de activiteit ( zie verder )